[www.thinkhermes.com]

Λογότυπο Hermes

Η HERMeS είναι ένας νεοσύστατος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία «Κοινωνία για την Ψηφιακή Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» που δημιουργήθηκε με σκοπό την καταγραφή, διάσωση, διαχείριση και διάδοση της υλικής και άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενός τόπου, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών. Συμμετέχει σε εγχώρια και ευρωπαϊκά προγράμματα, έρευνες και δράσεις με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά. Διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις και εκπαιδευτικές δράσεις με το απευθυνόμενο κοινό, ενώ παράλληλα συνεργάζεται και συμπράττει με επαγγελματίες και φορείς διαμορφώνοντας ένα δυναμικό μητρώο επιστημονικών συνεργατών, συμβούλων, και μελών.

[www.dipylon.org]

Λογότυπο Διπυλον

Το Δίπυλον είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από τη σύμπραξη της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας, της Πληροφορικής και της Χαρτογραφίας. Ενδιαφέρεται για τη συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου αρχαιολογικού υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και χαρτογραφικών δεδομένων με σκοπό την προβολή του πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο ενός γενικότερου ενδιαφέροντος για τα πολλαπλά στρώματα κατοίκησης ενός τόπου, τη διαχρονικότητα και τις μεταμορφώσεις του αστικού χώρου, το επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται σήμερα στη μελέτη της τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας και της Αττικής

[www.monumenta.org]

λογότυπο Monumenta

 

Η MONUMENTA, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2006 και οι δράσεις της περιλαμβάνουν ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, παρεμβάσεις για την προστασία μνημείων και ιστορικών κτηρίων, ενημερωτικές δραστηριότητες (ξεναγήσεις, δημόσιες συζητήσεις, ηλεκτρονικό περιοδικό, εκδόσεις βιβλίων). Στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης κτηρίων της περιόδου 1830-1940 που εφαρμόζει από το 2013 έχει καταγράψει το σύνολο των σωζόμενων κτηρίων της Αθήνας, αλλά και πολλών κατεδαφισμένων και έχει συλλέξει εκατοντάδες προφορικές μαρτυρίες και τεκμήρια δημιουργώντας ένα πολύτιμο αποθετήριο τεκμηρίωσης των κτηρίων.

[www.melissabooks.com]

Λογότυπο Εκδοτικού Οίκου Μέλισσα

Ο Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ εκδίδει επιστηµονικές εικονογραφηµένες εκδόσεις επικεντρωµένες σε θέµατα ελληνικού πολιτισµού µε εξειδίκευση σε βιβλία (ελληνικά και ξενόγλωσσα) στους τοµείς της τέχνης, αρχιτεκτονικής, αρχαιολογίας, ιστορίας και ελληνικής παράδοσης από το 1956. Έχει λάβει βραβεία από την Ακαδηµία Αθηνών και από οργανισµούς του εξωτερικού για τις άρτια επιµεληµένες του εκδόσεις. Έχει συνεργαστεί µε µεγάλους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού όπως ο FABBRI, ABRAMS, GETTY, MoMA.

[www.getmap.eu]

Λογότυπο GET

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η οµάδα της αποτελείται από επαγγελµατίες µε σηµαντική τεχνογνωσία και εµπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας, στα ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό και ελεύθερο λογισµικό, στα ανοικτά δεδοµένα και στο φυσικό περιβάλλον. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικών, εφαρµογών, συστηµάτων Γεωπληροφορικής, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, αναβάθµισης, συντήρησης και εκπαίδευσης στο χώρο της Γεωπληροφορικής. ∆ιαθέτει τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς: Γεωπληροφορικής, Ανοιχτά δεδοµένα, Παρατήρηση Γης, Περιβάλλον, Γεω-Επιχειρηµατική ευφυΐα. Παρέχει επαγγελµατικές, σύνθετες λύσεις βασιζόµενη σε Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) µέσω σύγχρονων επιχειρηµατικών µοντέλων (Infrastructure/Software/Data as a Service).

[www.commonspace.gr]

λογότυπο Comonspace

Η COMMONSPACE ΣΥΝ. ΕΡΓ. είναι µια συνεργατική οµάδα σχεδιασµού µε συνεταιριστική οικονοµική δοµή. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη δράσεων σχετικά µε τη διατήρηση, προαγωγή και προφύλαξη του δηµοσίου χώρου σύµφωνα µε τις κοινωνικές ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στο αστικό περιβάλλον. Το εύρος των δράσεων και των παρεχόµενων υπηρεσιών της είναι µεγάλο, από Ρυθµιστικές, Χωροταξικές και Πολεοδοµικές Μελέτες µέχρι ολοκληρωµένα προγράµµατα Συµµετοχικού Σχεδιασµού σε επίπεδο γειτονιάς και ΟΤΑ Α και Β βαθµού. Οι συνεργάτες της COMMONSPACE είναι ΟΤΑ, κρατικοί, δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα, συνεταιρισµοί και ΜΚΟ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.