Στόχος είναι η ανάδειξη της αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας καθώς και η εμβάθυνση στις αφηγήσεις για τις οδούς και τα κτήριά της. Η περιπλάνηση μέσω της αφήγησης στις επάλληλες πόλεις (αρχαία, νεότερη, σύγχρονη) αποτελεί ένα βιωματικό γνωστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην ιστορία της πόλης.

Τα κτήρια συσχετίζονται άμεσα με τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτά αλλά και με τα γεγονότα που καθόρισαν την τύχη κτηρίων και ανθρώπων. Ο διάλογος της αρχαίας με τη νεότερη ιστορία απεικονίζεται ψηφιακά και διαδραστικά μέσα από τη σύμπραξη αρχιτεκτονικής, ιστορίας, αρχαιολογίας και ψηφιακής τεχνολογίας, συγκροτώντας έτσι ένα ελκυστικό αφήγημα (story telling) για την Αθήνα σε διαφορετικά επίπεδα:

φωτογραφία παλαιάς Αθήνας

  • Διάλογος του αρχαίου παρελθόντος (αρχαιολογικά κατάλοιπα) με τη νεότερη και τη σύγχρονη ιστορία και αρχιτεκτονική (κλασικισμός, 19ος, 20ός αι.).
  • Διάλογος των κτηρίων (στοιχείων της ανθρώπινης παρέμβασης) με το φυσικό τοπίο.
  • Διάλογος των κτηρίων με τους ανθρώπους· προφορικές μαρτυρίες και συνεντεύξεις κατοίκων της περιοχής.
  • Διάλογος διαφορετικών τρόπων απεικόνισης της πληροφορίας, με τα χαρτογραφικά υπόβαθρα πρώιμων χαρτών των Αθηνών.