Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 12:00 (Διάρκεια 90') Σημείο συνάντησης: Βασ. Σοφίας 55

Στο πλαίσιο του έργου In-Athens.gr | Ιστορίες μιας αόρατης Αθήνας, σας προσκαλούμε σε μια ξενάγηση στα ίχνη της αρχαίας, της νεώτερης και της σύγχρονης πόλης, κατά μήκος της οδού Βασιλίσσης Σοφίας από το Χίλτον έως το Σύνταγμα.

πρόσκληση

Για τις ανάγκες του έργου «in-Athens, Ιστορίες μιας Aόρατης Αθήνας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01696), όλες οι ομάδες συναντήθηκαν στη Σύρο στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου.

 

προσκληση