Με δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια back to back κλείσαμε το μήνα Μάϊο στο In-Athens! Στο δεύτερο εργαστήριο μέσα στον Εθνικό Κήπο, τη σειρά των δασκάλων της Σχολής Χιλλ πήραν οι μαθήτριες και οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού για να αξιολογήσουν την παιχνιδοποιημένη mobile περιήγηση της «ιστορίας του γρύπα». Τα παιδιά, με ευφάνταστες παρατηρήσεις και σχόλια, βοήθησαν τη σχεδιαστική ομάδα στην ολοκλήρωση σχεδίασης της ιστορίας!

πρόσκληση

φωτογραφία από την εκδήλωση φωτογραφία από την εκδήλωση φωτογραφία από την εκδήλωση φωτογραφία από την εκδήλωση