Εργαστήριο συσχεδιασμού (co-design) στην Σχολή Hill με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των ιστοριών του in-Athens. Η ομάδα HERMeS με τη Σχολή Χίλλ και τη βοήθεια της MONUMENTA, συγκέντρωσε 7 δάσκαλους A/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για ένα μονοήμερο εργαστήριο συσχεδίασης εκπαιδευτικών σεναρίων με σκοπό τη δημιουργία θεματικών περιηγήσεων μέσα από τεκμήρια του αποθετηρίου. Τα εκπαιδευτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν αποτέλεσαν έμπνευση για την ομάδα του In-Athens ενώ θα είναι διαθέσιμα μετά το πέρας του έργου σε ψηφιακή μορφή ώστε να γίνουν προσβάσιμα από περισσότερους δασκάλους και μαθητές καθώς και αφορμή για τη δημιουργία νέων σεναρίων! Μαζί μας και ο σκηνοθέτης Κυριάκος Αγγελάκος για τις ανάγκες γυρισμάτων του έργου.

πρόσκληση

φωτογραφία από την εκδήλωση φωτογραφία από την εκδήλωση φωτογραφία από την εκδήλωση

φωτογραφία από την εκδήλωση φωτογραφία από την εκδήλωση φωτογραφία από την εκδήλωση