Το έργο Ιστορίες µιας Αόρατης Αθήνας «IN-ATHENS» έχει ως κύριο αντικείµενο την µετατροπή ενός –εξαιρετικής ιστορικής αξίας– αρχειακού υλικού σε µια σειρά ψηφιακών εφαρµογών µε τη βοήθεια σύγχρονων συν-σχεδιαστικών.

Το έργο περιλαµβάνει τρεις πυλώνες, κάθε ένας εκ των οποίων υλοποιείται από συγκεκριµένη ενότητα εργασίας, µεθοδολογική προσέγγιση, σύγχρονες τεχνολογίες και δράσεις:

  • Ψηφιακό Αποθετήριο Γνώσης: ένα καλά δοµηµένο και κατάλληλα σχεδιασµένο (metadata, semantics, ontologies) αποθετήριο της παραγόµενης γνώσης.
  • Ψηφιακές Αφηγήσεις: σχεδιασµένες µε δύο διαφορετικούς τρόπους (i) για διαδικτυακή/χαρτογραφική εφαρµογή και (ii) για κινητές συσκευές οι οποίες έχουν ως στόχο την εµπειρική γνώση του χρήστη.
  • Συµµετοχικές διαδικασίες: σχεδιασµός «εξειδικευµένου φόρουµ», ενεργοποίηση, συµµετοχή και ενηµέρωση του κοινού (π.χ. φοιτητές, µαθητές, εκπαιδευτικοί), δηµιουργία προηγµένου εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση των παιδαγωγών και διοργάνωση παρουσιάσεων, καλλιτεχνικών και παιδαγωγικών εργαστηρίων.

Στο σύνολό του το «IN-ATHENS» φιλοδοξεί με τεχνολογική και μεθοδολογική καινοτομία, να αναδείξει μια διαφορετική Αθήνα μέσω σπάνιων αρχείων και συλλογών, στοχεύοντας κυρίως στην εκπαίδευση, στη νέα γενιά και στους συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς επισκεπτών της πόλης.